Aktualnosci

PIP PRACUJE NAD PLANEM KONTROLI NA 2022 ROK

Jak ustalił serwis Prawo.pl, plan realizacji zadań kontrolnych i prewencyjno-promocyjnych jest w fazie przygotowania. Departament Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy twierdzi, że do momentu odwołania stanu epidemii COVID-19 najprawdopodobniej nadal konieczne będzie weryfikowanie stosowania w zakładach pracy regulacji prawnych, które w istotny sposób zmieniły sytuację podmiotów na rynku pracy. Nowe rozwiązania legislacyjne objęły przecież m.in. szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. A na pracodawców nałożono obowiązek zorganizowania pracy w sposób uwzględniający reżimy sanitarne.

- Na pewno bardzo dobrze, że jest zapowiedź sprawdzania, jak są przestrzegane w zakładach pracy obostrzenia sanitarne związane z zapobieganiem zakażeniom COVID-19, by można się było czuć bezpieczniej przynajmniej w zakładzie pracy. Popieram też zapowiedź kontroli sektorów, które szczególnie narażone są na występowanie wypadków przy pracy, jak górnictwo czy budownictwo – mówi nam Piotr Wołejko, ekspert Centrum Monitoringu Legislacyjnego Pracodawców RP. I dodaje: - Zobaczymy, jak plan ten zostanie zrealizowany. Generalnie pracodawcy popierają działalność PIP w obszarze kontroli podstawy prawnej zatrudnienia, bo jej zadaniem jest zwalczanie tych pracodawców, którzy zatrudniają na czarno – bez umów oraz bez opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i bez podatków, czyli nieuczciwej konkurencji dla tych, którzy zatrudniają legalnie.

Jak podkreśla Piotr Wołejko, pozytywnie ocenić należy też zapowiedź kontroli przestrzegania przepisów BHP. – W tej kwestii istotne jest też uświadamianie samych pracowników, dla których często nie jest ważne to, co w tej kwestii postanawia pracodawca – dodaje.

Źródło: PIP pracuje nad planem kontroli na 2022 rok | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ