Aktualnosci

PIŁEŚ? NIE PRACUJ! STANOWISKO PRACODAWCÓW RP

Stanowisko Pracodawców RP zostało przekazane Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi.

O konieczność nowelizacji przepisów prawa w zakresie kontroli stanu trzeźwości pracowników Pracodawcy RP apelują już od ponad 2 lat. Dobrze, że regulacje zostaną wprowadzone do kodeksu pracy, bowiem dotyczą realizacji obowiązku pracodawcy zapewnienia bhp w zakładzie pracy. Ideą prawnego uregulowania możliwości kontroli trzeźwości pracowników jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia oraz mienia pracodawcy. Pracodawcy RP podkreślają, że ewentualna szkoda, wyrządzona przez nietrzeźwego pracownika wcale nie musi dotyczyć jedynie mienia pracodawcy. Pojęcie to powinno zostać sformułowane w taki sposób, jaki ustawodawca przyjął w kontekście monitoringu pracowniczego.

Źródło: Piłeś? Nie pracuj! Stanowisko Pracodawców RP | Aktualności (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ