image-description

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

Propozycje forsowane przez strony zarówno rządową jak i związkową, choć pozornie mają przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników, w efekcie przyczynią się do jej pogorszenia. Szczególnie wpłynie to na pogorszenie się sytuacji kobiet na rynku pracy. Nałożenie na agencje pracy tymczasowej obowiązku zatrudniania kobiet w po 3 miesiącu ciąży do dnia porodu, niezależnie od czasu na jaki zawarta została umowa sprawi, że agencje mogą unikać zatrudniania kobiet. Dziś agencje pracy tymczasowej zatrudniają ponad 250 tysiecy kobiet, a 40% pracowników agencji to osoby poniżej 26 roku życia. Pracodawcy widząc zagrożenie związane z tym, że nie będą mogli zapewnić ciągłości zatrudnienia mogą unikać zatrudniania kobiet na podstawie umowy o pracę tymczasową i stosować umowy cywilnoprawne. Ponadto, o czym wspominaliśmy już w naszym STANOWISKU  strona związkowa nie zgodziła się na wydłużenie okresu zatrudnienia z 18 na 24 miesiące, co znacząco wpłynęłoby na stablizację zatrudnienia. Znaczący odsetek pracownikow pracujących na podstawie pracy tymczasowej pozostaje u pracodawcy użytkownika a także ta forma pracy jest dla wielu młodych osób wejściem na rynek pracy i możliwoscią sprawdzenia się. 

Więcej o projekcie ustawy na stronach SEJMU

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd