image-description

Panel Partnerstwa Wschodniego

W dniach 6-7 listopada br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Panelu ds. Migracji i Azylu Platformy I Partnerstwa Wschodniego. Spotkanie, którego współgospodarzami były Polska i Ukraina, poświęcone zostało tematowi legalnej migracji zarobkowej, w szczególności:

1) aktualnym trendom migracyjnym z/do krajów PW,

2) rozwiązaniom prawnym na poziomie UE, jak i występującym w krajach PW i członkowskich,

3) współpracy regionalnej,

4) współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, 

5) dostępowi migrantów od praw.

W Panelu brało udział ponad 50 delegatów -  przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego, Państw Członkowskich UE, środowisk naukowych oraz organizacji międzynarodowych.

Panel, współorganizowany ze strony polskiej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców, w związku tematyką spotkania otworzyli Pan Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Serhii Ustymenko, Wiceminister ds. integracji europejskiej Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy. Jednym z panelistów był Prezes SAZ Jarosław Adamkiewicz, który mówił o współpracy publiczno -prywatnej. 

Panel jest przekształconym Procesem Współpracy Transgranicznej - Procesem Söderköping, który został włączony w 2011r. w działania Partnerstwa Wschodniego. Jest jedynym skupionym na wzmocnieniu współpracy w obszarze migracji i azylu forum współpracy wielostronnej z krajami Partnerstwa Wschodniego (obok Procesu Praskiego, który ma znacznie szerszy wymiar geograficzny).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Panelu: www.eapmigrationpanel.org

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd