image-description

Od 4 maja pracownicy transgraniczni bez 14-dniowej kwarantanny

Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UEL 77 z 23.03.2016, str.1, z późn. zm.) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach.

 

Oznacza to, że od tego dnia zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny w Polsce są m.in. opiekunowie oraz kierowcy busów.

Przy przekraczaniu granicy należy przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokument potwierdzający cel wyjazdu.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd