image-description

Nagrody Lodołamacz 2016 przyznane

Agencja Lavoro Sp. z o.o., będąca wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Została uhonorowana nagrodą Lodołamacz 2016  w kategorii „otwarty rynek”. Ta wyjątkowa nagroda jest przyznawana liderom rynku, którzy w sposób bezpośredni przyczyniają się do przełamywania barier jakie są stawiane przed osobami niepełnosprawnymi. Dzięki zaangażowaniu i prospołecznej postawie Lavoro Sp. z o.o. z sukcesami przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia niepełnosprawnych w ramach pracy tymczasowej również na otwartym rynku pracy, dzięki czemu agencja realizuje swoje cele docierając do szerokiego grona pracodawców. Spółka uświadamia w ten sposób pracodawcom jak ważne są na rynku pracy osoby niepełnosprawne ale także pokazuje ogromną wagę pracy tymczasowej jako wartościowej dla każdej ze stron. Lavoro Sp. z o.o. już od wielu lat jest nagradzana w różnych plebiscytach, co napawa SAZ dumą.

 

Źródło : http://www.magazynvip.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd