image-description

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych po raz 15-ty zaprasza do Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego celem jest identyfikacja skutecznych rozwiązań i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie standardów w tej dziedzinie w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich. Konkurs patronatem honorowym objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.  Firmy biorące udział w kolejnych edycjach Konkursu i uzyskujące tytuł laureata stanowią doskonałe wzory do naśladowania dla pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Poprzez wyróżnienie w Konkursie stają się rozpoznawalne ze względu na profesjonalizm w zzl.

Przystąpienie do Konkursu to okazja do podsumowania całokształtu zzl w przedsiębiorstwie oraz potwierdzenie wysokiego stopnia zaawansowania stosowanych rozwiązań. Wizyta audytora stwarza możliwość konfrontacji działań firmy z doświadczeniami ekspertów. Podsumowaniem audytu będzie syntetyczna informacja zwrotna odnosząca się do podstawowych obszarów zzl w firmie. Uczestnik  otrzyma także informację o swej pozycji na tle grona laureatów oraz wszystkich uczestników bieżącej edycji w następujących blokach tematycznych: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, strategia i procedury, zatrudnianie i zwalnianie, ocena pracy, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, efekty zzl.
Wyniki Konkursu będą szeroko popularyzowane.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://konkurslzzl.ipiss.com.pl/

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd