Aktualnosci

Konferencja "RODO w zatrudnianiu - przygotuj się na zmiany" - Warszawa 1 lutego 2018

Wobec planowanego na maj 2018 wdrożenia regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znanych jako RODO bądź GDPR (General Data Protection Regulation), niezbędne jest wsparcie merytoryczne agencji zreszonych w SAZ, dlatego też zapraszamy na specjalne wydarzenie, poświęcone praktycznym aspektom współpracy agencja-pracodawca użytkownik w nowej sytuacji prawnej - konferencję "RODO w zatrudnianiu - przygotuj się na zmiany".

Rozpocznie ją prelekcja dr Macieja Kaweckiego, eksperta Ministerstwa Cyfryzacji, po której rozpoczną się panele poświęcone między innymi tematyce przetwarzania danych wrażliwych, administrowania bazami danych i kwestiami typowymi dla agencji zatrudnienia, w tym przekazywaniu tych informacji pomiędzy agencjami a pracodawcami-użytkownikami. 

Każdy z paneli będzie poświęcony jednemu z etapów współpracy z pracodawcą użytkownikiem.Program Konferencji będzie profilowany zgodnie z potrzebami agencji zatrudnienia, zarówno tych działających na krajowym rynku jak również delegujących, z uwzględnieniem tematyki przetwarzania danych wrażliwych podczas rekrutacji oraz realizacji kontraktów. 

Z udziałem prawników zostaną omówione konstrukcje umów, dzielące odpowiedzialność za dane osobowe pomiędzy agencje a pracodawców użytkowników, mapa procesów przetwarzania danych osobowych a także procedura zgłaszania przetwarzania danych, rejestry czynności przetwarzania i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Podsumowanie Konferencji zostanie zawarte w broszurze dla wszystkich stowarzyszonych agencji. Oprócz podstaw w postaci słownika najważniejszych terminów związanych z RODO, znajdą się w niej także praktyczne wskazówki dotyczących wdrażania nowych przepisów, retencji danych, koniecznych zabezpieczeń i kompetencji koniecznych do administrowania bazami a także wzory klauzul i koniecznych oświadczeń oraz szablon checklisty wdrożeniowej. 

Zapraszamy do rejestrowania swojego udzialu w konferencji pod adresem biuro@saz.org.pl.

Na pytania dotyczące Konferencji czekamy pod numerem +22 623-85-53. 

WAŻNE: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszą konferencją zdecydowaliśmy się zmienić jej lokalizację. Zapraszamy do Agdar Ochota

PROGRAM 

KUP BILET 

 

Członkowie SAZ