image-description

Karina Knyż-Grzywa, dyrektor biura SAZ na 107 sesji MOP w Genewie

W dniach 28.05 - 08.06 2018 roku odbyła się 107 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Udział w niej wzięła Dyrektor biura SAZ pani Karina Knyż-Grzywa.

W sesji MOP (agenda ONZ) udział wzięło ponad 5000 delegatów ze 187 państw. Tegoroczna sesja poświęcona była przemocy i nękaniu w miejscu pracy, pogłębianiu dialogu trójstronnego.

Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała w  w 1919. Była swoistą odpowiedzią na wyzwania, które stanęły przed społecznością międzynarodową w zakresie pracy. Założeniem MOP jest praca trójstronna, w każdej sesji uczestniczą przedstawiciele rzadu, pracowników i pracodawców. 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd