Aktualnosci

Już w październiku odbędzie się największe wydarzenie dotyczące Kapitału Ludzkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 7-8 października po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Human Capital Economy CEE Congress. Na wydarzeniu obecni będą eksperci z całej Europy Środkowo-Wschodniej, by dyskutować o problemach gospodarki europejskiej i roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Będzie to największe wydarzenie HR-owe i ekonomiczne w Polsce.

Kongres stanowi platformę dialogu na temat kluczowych dla Europy wyzwań i okazję do wypracowania odpowiednich rozwiązań. Jak przekonują organizatorzy to wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy koncentruje się na wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Human Capital Economy CEE Congress to nowy, ważny punkt na mapie wydarzeń ekonomicznych w Polsce.

- Gospodarka Polski, ale także całej Europy Środkowo-Wschodniej ma przed sobą wiele nowych wyzwań. Postępujące zmiany w zakresie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, zmiany społeczne czy problemy demograficzne, to czynniki wymagające dyskusji i wypracowywania nowych rozwiązań, które pozwolą gospodarce dynamicznie działać i rozwijać się.  Wierzymy, że znaczącą rolę dla rozwiązania tych problemów i możliwości wzmocnienia przewagi konkurencyjnej gospodarek, stanowi umiejętne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Dlatego tym obszarom poświęcone będą główne dyskusje podczas kongresu. – mówi Tomasz Misiak, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Human Capital Economy CEE.

            W ramach Human Capital Economy CEE Congress odbędą się panele dyskusyjne, debaty oxfordzkie, a także prezentacje case-studies traktujące o m.in. Migracji jako wyzwaniu zarządzania kapitałem ludzkim, Narodowych modelach zarządzania – jako szansa na międzynarodowy sukces, Edukacji i karierze ludzi młodych, czy polityce ekonomicznej państw i przedsiębiorstw.

W projekt zaangażowały się kluczowe osobistości z niemal wszystkich sektorów polskiej i europejskiej gospodarki. m.in.: Prof. Jerzy Hausner, Pedro Pereira da Silva (Country Manager, Jeronimo Martins Polska), Grażyna Piotrowska-Oliwa (Prezes Zarządu, Virgin Mobile), Jarosław Sroka (Partner, CEED Institute),), Adam Sawicki (Prezes Zarządu, T-Mobile Polska), Kinga Piecuch ( Prezes Zarządu, SAP Polska), Tomasz Hanczarek (Prezes Zarządu, Work Service SA), i wielu innych ekspertów, polityków, liderów biznesu i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi

Na czele Rady Programowej Human Capital Economy CEE Congress stanęli między innymi:

  • Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP,
  • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
  • Prof. UW dr. hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  • Grzegorz Hajdarowicz, Prezes Rady Nadzorczej, GREMI Media,
  • Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service SA

Kongres odbędzie się w dniach 7-8 października w warszawskim hotelu Sheraton. Głównym Partnerem Strategicznym tego wydarzenia jest Work Service SA, a współorganizatorem i Patronem Honorowym Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Do grona współorganizatorów włączyli się także Rzeczpospolita i MMC Polska.

 

                               

Członkowie SAZ