Aktualnosci

Jarosław Adamkiewicz Wiceprzewodniczącym Rady Rynku Pracy

W miejsce Naczelnej Rady Zatrudnienia powstała Rada Rynku Pracy. Na jej czele stanęła szefowa OPZZ Wiesława Taranowska. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jarosław Adamkiewicz oraz Grzegorz Baczewski. Rada podzieli 180 mln zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
Nominacje członkom Rady Rynku Pracy wręczył minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – To zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Liczę zarówno na doświadczenie w aktywizacji osób poszukujących pracy, jak i na wrażliwość społeczną. Stajecie się niezwykle ważnym partnerem dla ministra pracy. Będziecie decydować o wizji rozwoju rynku pracy – powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady.
 
Rada Rynku Pracy zastąpi dotychczasową Naczelną Radę Zatrudnienia. Przejmie większość jej zadań. Będzie opiniowała Krajowy Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia oraz sprawozdania z działalności Funduszu Pracy. Oceni projekty ustaw dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, a także aktywizacji zawodowej.
 
Nowym zadaniem stanie się podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planu ich wydatkowania.  - Niskie wykształcenie poszukujących pracy pokazują, że na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest inwestowaniem w stabilizację zawodową i pozycję na rynku pracy, zwłaszcza osób w wieku 60+ – stwierdził wiceminister Męcina.
 
Pracodawca będzie mógł przeznaczyć rocznie na szkolenie pracownika kwotę wynoszącą 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, a w przypadku mikrofirm nawet do 100 proc.  Środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy województwami w zależności od liczby miejsc pracy.

Członkowie SAZ