Aktualnosci

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych inauguruje XVI edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego celem jest identyfikacja skutecznych rozwiązań i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie standardów w tej dziedzinie w organizacjach działających w warunkach polskich. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje biorące udział w kolejnych edycjach Konkursu i uzyskujące tytuł laureata stanowią doskonałe wzory do naśladowania dla pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Poprzez wyróżnienie w Konkursie stają się rozpoznawalne ze względu na profesjonalizm w zzl.

Od XVI edycji wprowadza się odrębną kategorię dla jednostek administracji publicznej ze specjalnie opracowaną ankietą.

Przystąpienie do Konkursu to okazja do podsumowania całokształtu zzl w przedsiębiorstwie oraz potwierdzenie wysokiego stopnia zaawansowania stosowanych rozwiązań. Wizyta audytora stwarza możliwość konfrontacji działań firmy z doświadczeniami ekspertów. Podsumowaniem audytu będzie syntetyczna informacja zwrotna odnosząca się do podstawowych obszarów zzl w organizacji. Uczestnik  otrzyma także informację o swej pozycji na tle grona laureatów oraz wszystkich uczestników bieżącej edycji w następujących blokach tematycznych: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, strategia i procedury, zatrudnianie i zwalnianie, ocena pracy, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, efekty zzl.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają:

Ewa Gimalska

Kierownik Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych IPiSS

tel.: (+48 22) 53 67 517

fax: (+48 22) 53 67 548

tel. kom.: 692 065 726

e-mail: lider.promocja@ipiss.com.pl

 

Barbara Sajkiewicz

Kierownik Biura Konkursu LZZL

tel.: (+48 22) 53 67 537

tel. kom.: 694 319 258

e-mail: b.sajkiewicz@ipiss.com.pl

lider@ipiss.com.pl

 

Adres:

Biuro Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

ul. Bellottiego 3B

01–022 Warszawa

 

Strona Konkursu:

http://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider

Członkowie SAZ