Aktualnosci

DOBRY CZAS NA PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ

 

Jak podaje "GW", w 2020 r. średnia życia mężczyzn w Polsce wyniosła 72,6 roku, a kobiet 80,7 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim średnie skróciły się odpowiednio o 1,5 i 1,1 roku – podał Główny Urząd Statystyczny w publikacji „Trwanie życia w 2020 r.".

– Bezprecedensowy poziom śmiertelności w ostatnim roku w Polsce wynika z przyzwolenia na zapaść w służbie zdrowia. A ta swoje apogeum osiągnęła w pandemii, kiedy radykalnie wzrosła liczba tzw. nadmiarowych zgonów – o 120 tys. osób. Wątpię, aby władze publiczne nawet w okresie po pandemii uporały się ze zjawiskiem wysokiej liczby zgonów oraz niskiej liczby urodzeń, a więc trudno będzie zatrzymać niekorzystne zmiany ludnościowe – uważa prof. Paweł Wojciechowski, Wiceprezydent i Główny Ekonomista Pracodawców RP.

Jak tłumaczy w "GW" Paweł Wojciechowski, przy różnicy pomiędzy liczbą zgonów i urodzin, która wyniosła w ubiegłym roku 200 tys. osób, następuje modyfikacja tablic demograficznych służących obliczaniu okresu otrzymywania emerytury.

– Tegoroczny wzrost nowo przyznanych emerytur, uwzględniając zarówno efekt zmiany tablic dalszego trwania życia, jak i wzrostu wynagrodzeń, przekroczy 6 proc., czyli podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy było 6,5 proc. – mówi Paweł Wojciechowski.

Wzrost śmiertelności z powodu pandemii wpłynie też na środki w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według Pawła Wojciechowskiego poprawa salda FUS w tym roku osiągnie ok. 0,5 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym.

Źródło: Dobry czas na przejście na emeryturę | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ