image-description

Będą nowe wymogi wobec Agencji Pracy Tymczasowej. Wzmocnią prawa pracowników, ukrócą oszustwa

Konieczność posiadania gwarancji bankowych, biura oraz opłacania składek na ZUS mają wyeliminować z rynku nieuczciwych pośredników pracy. Rząd chce zaostrzyć wymogi, jakie muszą spełniać Agencje Pracy Tymczasowej.

Pośrednicy pracy chwalą inicjatywę

To krok w dobrym kierunku, uważają eksperci i sami przedstawiciele środowiska pośredników pracy.

- Nowe przepisy mają ucywilizować rynek i wyeliminować z niego nieuczciwe podmioty, które zalegały z wypłatami pensji lub oszczędzały na składkach kosztem zatrudnionych, mówi Karina Knyż-Grzywa ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Problem ze znikającymi agencjami

Jak przyznaje, do nadużyć ze strony agencji dochodzi dosyć często, i stowarzyszeniu zależy aby rynek się ucywilizował.

Dodaje, że w krajowych rejestrze zarejestrowanych jest ok. 6,5 tys. podmiotów, z czego ok. tysiąca pojawia się i znika rocznie.

- Ta rotacja nie sprzyja dobremu wizerunkowi agencji, sprawia, że praca tymczasowa nie jest bezpieczna – mówi ekspertka.

Związki zawodowe też postulowały zmiany

- Aby uzdrowić rynek, środowisko pośredników samo postulowało wprowadzenie zmian, które poprawią nie tylko wizerunek samych agencji pracy tymczasowej, ale przede wszystkim zabezpieczą interesy pracowników tymczasowych - podkreśla Paweł Śmigielski, dyrektor działu prawno-interwencyjnego OPZZ.

Nowe wymogi chroniące pracowników

Związkowiec chwali blokadę omijania wymogu limitu pracy do 18 miesięcy w jednej firmie, polepszenie obowiązku informacyjnego w umowach o pracę tymczasową, poprawienie sytuacji pracowników wykonujących prace na podstawie umów cywilno-prawnych i zaostrzenie odpowiedzialności agencji i pracodawców.

Agencja z siedzibą i gwarancjami finansowymi

Agencje Pracy Tymczasowej będą też musiały m.in. posiadać lokal na prowadzenie działalności czy zabezpieczenia finansowe na wypadek niewypłacalności.

Jak wymienia związkowiec, agencja będzie musiała mieć gwarancje ubezpieczeniowe w wysokości 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Chwali też prawo marszałka województwa do monitorowania kwestii opłacania składek, obowiązek posiadania lokalu.  

Są też kontrowersyjne regulacje

Choć środowisko pośredników pozytywnie ocenia proponowane zmiany, to jednak są zapisy, w tym te dotyczące kobiet w ciąży, które budzą obawy.

Te zakładają, że pracodawca czy agencja tymczasowa są zobowiązani do zawarcia umowy z pracownicą w ciąży do dnia porodu.

-  Praca tymczasowa może się skończyć wcześniej i wtedy to obciążenie będzie spoczywać wyłącznie na agencji pracy tymczasowej, co uważamy za dużą niesprawiedliwość – mówi Karina Knyż-Grzywa.

-  W konsekwencji mogą stracić same kobiety -uważa Karina Knyż-Grzywa. Bo agencje pracy tymczasowej mogą mniej chętnie zatrudniać panie, bądź w większym stopniu stosować umowy cywilno-prawne.

Elżbieta Szczerbak, jk

Źródło: PolskieRadio.pl 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd