Aktualnosci

Zatrudnienie w Polsce 2012. Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu

Publikacja została opracowana z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” na zlecenie Centrum Rozwoju Zasób Ludzkich przez Instytut Badań Strukturalnych.

Raport analizuje wpływ światowego kryzysu finansowego m.in. na rynek pracy.

Członkowie SAZ