image-description

Zatrudnienie w Polsce 2012. Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu

Publikacja została opracowana z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” na zlecenie Centrum Rozwoju Zasób Ludzkich przez Instytut Badań Strukturalnych.

Raport analizuje wpływ światowego kryzysu finansowego m.in. na rynek pracy.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd