image-description

11 KWIETNIA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z BEZROBOCIEM

  8,2%– tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu br. według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To spadek aż o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z lutym br.

Liczba bezrobotnych na koniec marca br. wyniosła 1,33 mln osób i w porównaniu do końca lutego 2017 roku spadła o 57,7 tys. osób (o 4,2 %). W tym samym okresie ubiegłego roku (marzec 2016 - luty 2016) liczba bezrobotnych spadła o 52,2 tys., czyli o 3,2%. W porównaniu z marcem poprzedniego roku to spadek o 274,8 tys. osób (17,2%)

Polska jednak  cały czas boryka się z problemem aktywizacji zawodowej. W różnych województwach stopy bezrobocia dowodzą ,że do tematu bezrobocia należy podejść indywidualnie już na poziomie urzędu.

Czy zmiany ,które chce wprowadzić w ustawie o rynku pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą realnie  pomóc w walce z bezrobociem ?

  Wiceminister  Stanisław Szwed ( Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ) chciałby aby urzędy pracy były aktywnymi jednostkami :

„Jeśli mówimy o terenach, gdzie bezrobocie jest wyższe, to tam proces aktywizacji powinien być zupełnie inaczej prowadzony – tam powinni być doradcy, psychologowie, a przede wszystkim czas. To nie może być tak, że ktoś przychodzi, ma trzy minuty na wypełnienie ankiety i „do widzenia”. Ci ludzie potrzebują, aby im poświęcić godzinę, dwie, a nawet trzy, ale to nie jest możliwe, jeśli są np. urzędy, gdzie na 300 bezrobotnych przypada dwóch czy trzech doradców”.

  Ministerstwo szykuje nowelizacje ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

I już  po wakacjach poznamy pierwsze projekty umożliwiające walkę z bezrobociem , wprowadzone zmiany mają korzystnie wpłynąć na skuteczność działań urzędów i aktywizacje zawodową.

Według wiceministra Szweda obecna ustawa nie jest dopasowana do realiów, jest dość sztywna, blokująca działania urzędów.

 Dzień walki z bezrobociem upływa w oczekiwaniu na pozytywne zmiany.

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd