Aktualnosci hr

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie Pracy

Jak informuje Kancelaria Premiera przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. 

Więcej informacji na premier.gov.pl

 

Członkowie SAZ