image-description

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie Pracy

Jak informuje Kancelaria Premiera przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. 

Więcej informacji na premier.gov.pl

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd