Aktualnosci hr

Zbliża się koniec prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy dot. pracowników tymczasowych

W środę 22.03.2017 podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki i Rodziny zarekomendowany zostało przyjęcie wraz z poprawkami rządowego projektu nowelizacji ustawy dot. pracowników tymczasowych. 

Zaproponowane poprawki dotyczą miedzy innymi wzrostu kary za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2 tys. obecnie do 5 tys.

Kolejna porpawka dotyczy ochrony kobiet w ciąży, które wykonujuą prace tymczasową. Projekt nowelizacji ustawy zakłada ochronę kobiet w ciaży poprzez przedłużenie jej zatrudnienia do dnia porodu po upływie trzeciego miesiaca ciąży. Wniesiona poprawka zakłada spełnienie tego warunku przy jednoczesnym wykazaniu przez daną pracownicę co najmniej 2 miesięcznego stażu pracy (w przeciagu ostatnich 36 miesiącach). 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CD55A95E831771CCC12580C100332FBE 

 

Członkowie SAZ