image-description

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r. - Raport GUS

Dostępny jest już najnowszy raport GUSu podsumowujący zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r. 

Z raportu wynika, że liczba pracujących według stanu na 30 czerwca br. wyniosła 9431,1 tys. osób i była o 2,9% wyższa niż przed rokiem ale spada rok do roku, gdyż 2017 r. odnotowano wzrost o 3,4%
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu br. wyniosło 8956,0 tys. osób i było o 2,9% wyższe niż przed rokiem.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 4572,12 zł, tj. o 6,7% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. 

Pełny raport dostpny jest poniżej

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-pierwszym-polroczu-2018-r-,1,31.html 

zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_gn_w_i_polroczu_2018.pdf

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd