image-description

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków MRPiPS wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków Ministerstwa Rodziny wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu wyniosła  129,3 tys.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu br. 5,8% i w porównaniu  do lipca br. spadła o 0,1 pkt. proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2017 – lipiec 2017) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie czyli wyniosło 7%.

 

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,10200,kolejny-spadek-bezrobocia.html

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd