Aktualności HR

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę określa zasady ustalania go wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pra...

Styczeń: wzrost liczby ofert pracy

Pracodawcy zgłosili w styczniu do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. To o 8 proc. więcej w porównaniu do grudnia i o prawie 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego r...

GUS: stopa bezrobocia w grudniu 2015 r. wyniosła 9,8 proc.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 9,8 proc.

Koniec roku z jednocyfrowym bezrobociem

W grudniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8 proc. Tak dobrego wyniku na koniec roku nie było od 2008 roku.

Bezrobocie w listopadzie wyniosło 9,6 proc.

Stopa bezrobocia w listopadzie br. wyniosła 9,6 proc. podał GUS. To mniej niż wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wsparcie dla młodych bezrobotnych

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagr...

Na rynku pracy w lipcu

Pracodawcy w lipcu zgłosili do urzędów pracy ponad 117 tys. ofert zatrudnienia. To rekord! Tak dobrego wyniku w lipcu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pr...

Komisja Trójstronna o podniesieniu płacy minimalnej w przyszłym roku

Komisja Trójstronna nie podjęła wspólnej uchwały dotyczącej wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku.

Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 70 zł

Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1750 zł ( brutto). W stosunku do wyn...

Polska wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia w latach 2007-2014 wzrosła w całej Unii Europejskiej. Jedynie w Polsce, w Niemczech i na Malcie odnotowano spadek bezrobocia - wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego E...

Na rynku pracy w kwietniu

W kwietniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 100 tys. osób - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 174 tys. mniej osób...

Na rynku pracy w styczniu 2014

Pracodawcy zgłosili w styczniu do powiatowych urzędów o 57% więcej miejsc pracy i aktywizacji zawodowej niż w grudniu. Ofert przybyło we wszystkich województwach, najwięcej w zachodniopomorski...

Członkowie SAZ