Aktualności HR

Będą pieniądze na pożyczki dla ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. W imieniu mini...

Powstaną Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Sekretarz stanu Stanisław Szwed uczestniczył 21 kwietnia w obradach Rady Rynku Pracy. Rada zapoznała się m.in. ze stanem prac nad powołaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Dłuższe konsultacje ustawy o związkach zawodowych

Wspólne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy oraz Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego odbyło się 19 kwietnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społec...

Nieformalne spotkanie Ministrów do Spraw Zatrudnienia UE

W dniach 19-20 kwietnia br. odbywa się w Amsterdamie nieformalne spotkanie Ministrów do Spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej państw członkowskich UE. Delegacji polskiej przewodniczy minister ...

Od przyszłego roku nie mniej niż 12 zł za godzinę

Rada Dialogu Społecznego 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umo...

Bezrobocie w marcu najniższe od 25 lat

W marcu br. bezrobocie spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło 10 proc. Tak dobrego wyniku w tym miesiącu nie było od 25 lat.

Ukrócić patologie - rozmowa z wiceministrem Stanisławem Szwedem, Tygodnik Solidarność, 5 kwietnia 2016 r.

Ukrócić patologie - rozmowa z wiceministrem Stanisławem Szwedem, Tygodnik Solidarność, 5 kwietnia 2016 r. Powiedział Pan, że rozpoczęły się prace zespołu Rady Dialogu Społecznego, kt...

Zmiany dla związków zawodowych

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą miały prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych ? to jedna ze zmian. Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodo...

Zmiany w delegowaniu pracowników

Ustawa o delegowaniu pracowników została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany dotyczą m.in. określenia zasad ochrony pracowników oraz współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z podobnymi inst...

Niemal 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu |Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020 - edycja 2016" Zakr...

Kolejny miesiąc wzrostu liczby ofert pracy

Niemal 129 tys. ofert zatrudnienia zgłosili pracodawcy w lutym do urzędów pracy. To o ponad 48 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Prac...

Rząd likwiduje syndrom tzw. pierwszej dniówki

Obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, czyli likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki wprowad...

Członkowie SAZ