image-description

Stopa bezrobocia w styczniu 2018 na poziomie 6,9%

Wg danych GUS z dniach 23.02.2018 liczba osób bezrobotnych wynosi 1133,7 tyś wobec 1 081,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 397,1 tys. przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosi 6,9%, co daje wzrost na poziomie 0,3 punktu procentowego. 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd