image-description

Stopa bezrobocia bije kolejne rekordy, w czerwcu poniżej 6%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9%, utrzymując tegoroczną tendencję spadkową. GUS podał też, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 967,9 tys. wobec 1 002,2 tys. osób przed miesiącem.

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd