image-description

Rok pracy Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego podsumowała na uroczystym posiedzeniu w Pałacu Prezydenckim rok swojej działalności. Uczestnicząca w spotkaniu członek Rady minister Elżbieta Rafalska podsumowując rok prac Rady, którą w tym okresie kierował szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, podkreślała ich wysoki poziom i powiedziała, że liczy na utrzymanie go za kadencji Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

- Rada Dialogu Społecznego to ciało niezwykle ważne i potrzebne w polskim państwie - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Ogromnie się cieszę, że Rada Dialogu Społecznego pracuje w sposób niezwykle wytężony i pożyteczny. To było 140 spotkań w ciągu tego roku.

 

Rada Dialogu Społecznego zastąpiła komisję trójstronną. Oprócz związków zawodowych w Radzie zasiadają przedstawiciele pracodawców i rządu. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym ma także prezydent, oraz prezesi NBP i GUS. Przewodniczący RDS zmieniają się co roku - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu.

 

Strony pracowników i pracodawców Rady mają możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd