Aktualnosci hr

Najnowsze dane GUS: W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 157,2 tys.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące popytu na pracę na koniec III kwartału 2018. Wynika z nich, że chociaż rok do roku liczba wolnych miejsc prac rośnie to kwartał to kwartały maleje .

W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 157,2 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału o 7,5 tys., tj. o 4,6%. W porównaniu z końcem III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 26,0 tys., tj. o 19,8%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 35,9 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W III kwartale 2018 r. utworzono jedynie o 0,4% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 4,3% więcej niż rok wcześniej. W okresie III kwartału 2018 r. zlikwidowano o 37,1% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 30,2% więcej niż w III kwartale 2017 r.

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-iii-kwartale-2018-roku,2,31.html

Pełny raport - POBIERZ

 

Członkowie SAZ