image-description

Maszerują zmiany w OHP

Włączenie OHP w nowy system szkolnictwa zawodowego, szersza oferta pracy za granicą i atrakcyjniejsze oferty zatrudnienia w kraju oraz możliwość uzyskania mieszkania dzięki spółdzielni socjalnej – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zostały zaprezentowane podczas poniedziałkowej konferencji w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach, w której uczestniczył sekretarz stanu Stanisław Szwed.

 

- Dzięki swemu potencjałowi Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji –deklarował wiceminister Szwed.

 

Jego zdaniem obecnie wiele zadań z dziedziny wsparcia młodych na rynku pracy się dubluje. Wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, czy wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu - będące wśród zadań OHP - są również realizowane  przez szkolnictwo zawodowe czy urzędy pracy. Zdaniem wiceministra Szweda przyznanie Hufcom większej samodzielności i inicjatywy pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie środków finansowych, przeznaczanych na aktywizację młodych.

 

Komenda Hufca myśli o przywróceniu etosu pracy wśród młodzieży.  Mają temu służyć m.in. spółdzielnie socjalne i mieszkaniowe. Junacy, uczestnicząc w kursie zawodowym w ramach dostępnych środków, będą mogli wyremontować dla siebie mieszkanie z zasobów komunalnych lub wybudować mieszkanie w taniej technologii.

 

Innym pomysłem na uatrakcyjnienie oferty OHP mogą być wyjazdy do pracy za granicę, połączone z nauką języków. Hufce prawdopodobnie czeka zmiana nazwy. Nowa zostanie wybrana w konkursie.

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. OHP wspierają młode osoby bezrobotne lub zagrożone bezrobociem.

 

OHP ma w całym kraju blisko 800 jednostek organizacyjnych, zatrudnia prawie 3,7 tys. pracowników. Z różnych form pomocy korzysta nawet pół miliona osób rocznie, stale – ponad 40 tys. młodych ludzi. Roczny budżet OHP wynosi prawie pół miliarda złotych. 

Konferencja w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w KatowicachKonferencja w Śląskiej... Konferencja w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w KatowicachKonferencja w Śląskiej... Konferencja w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w KatowicachKonferencja w Śląskiej...Konferencja w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w KatowicachKonferencja w Śląskiej... Konferencja w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w KatowicachKonferencja w Śląskiej... Konferencja w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w KatowicachKonferencja w Śląskiej..

Źródło: www.mpips.gov.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd