image-description

Komisja Kodyfikacyjna pracuje

Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy, działającego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, odbyło się 20 października 2016 r. Spotkanie prowadził prof. Jakub Stelina – Przewodniczący Zespołu.

 

Na posiedzeniu omówiono problem systematyki nowego Kodeksu, w szczególności kwestie zasadności włączania do nowej regulacji aktów z zakresu szeroko rozumianego dialogu społecznego. Ustalono, że ostatecznie o systematyce kodeksu przesądzi rozstrzygnięcie o zakresie podmiotowy i przedmiotowym kodeksu.

 

Jednocześnie ustalono, że najbliższe posiedzenia Zespołu zostaną poświęcone modelowi przedstawicielstw pracowniczych w stosunkach zbiorowych. W ramach zespołu wybrano mniejsze podzespoły, które przedstawią koncepcje systemu przedstawicielstw pracowniczych wraz z przypisanymi im kompetencjami. 

 

Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się 24 listopada 2016 r.

 

Po posiedzeniu Zespołu odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Na posiedzeniu, stosownie do § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. poz.1366) ustalono harmonogram i plan prac Komisji.

Źródło: www.mpips.gov.pl 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd