Aktualnosci hr

Utrudnienia w delegowaniu do Francji - Dowody tożsamości zawodowej (BTP)

Pracodawcy delegujący pracowników z branży budowlanej do Francji spotkają się z kolejnymi restrykcjami. Wymagane dowody (karty) tożsamości zawodowej sprawdzane są od końca marca przez ponad 150 inspektorów, a za nie posiadanie dokumentu grozi kara do 4000 euro.

Dowód tożsamości zawodowej ma umożliwiać kontrole i przeciwdziałać nielegalnym formą zatrudnienia z którymi walczy we Francji Federacja budownictwa .

Pracownicy delegowani od momentu rozpoczęcia pracy musza posiadać kartę tożsamości jeszcze przed przybyciem do Francji.

 Karty wydawane przez Kasy urlopowe (Caisse du réseau Congés Intempéries BTP)

 będą obowiązkowe dla:

- pracowników robót budowlanych i publicznych (pracujących bezpośrednio lub w sposób zorganizowany niezależnie czy jest to praca okazjonalna czy pomocnicza).

 Z posiadania karty zwolnieni są m.in.:

- pracownicy nie przebywające na placu budowy

- pracownicy działu handlowego i działu wsparcia przedsiębiorstwa (nawet jeżeli przebywają na placu budowy, ale nie wykonują robót budowlanych i publicznych).

Jak zdobyć kartę ?

Karty nabywamy wnioskując wyłącznie poprzez Internet.

Aby zamówić kartę, spółka lub pracodawca musi najpierw utworzyć konto na stronie Cartebtp.fr. Otwarcie konta jest równoznaczne z podaniem danych osoby upoważnionej przez spółkę do zgłaszania w jej imieniu pracowników i dokonywania opłat za wyrobienie karty. Firma może upoważniać osoby trzecie do zarządzania kartami ( użytkownik może wnioskować o wydanie karty i dokonywać opłat wyrobienia karty - 10.80 euro).

 Procedury aplikowania o kartę różnią się w zależności od tego czy spółka :

- ma siedzibę we Francji

- jest spółką mającą siedzibę poza terytorium Francji

- jest Agencją Pracy Tymczasowej z siedzibą we Francji

To wpływa również na długość ważności karty.

Według artykułu R8294-5 francuskiego kodeksu pracy, posiadacze karty zawodowej BTP lub atestacji tymczasowej mają obowiązek bezzwłocznie ją okazać na każdą prośbę służb kontroli wyznaczonych przez artykuł L8271-1-2.

 Dane zawarte w karcie BTP :

 -  zdjęcie, imię i nazwisko oraz płeć pracownika

 -  nazwa firmy lub imię i nazwisko pracodawcy

 -  logo firmy (nie obowiązkowo)

 -  numer SIREN (9-cyfrowy numer identyfikacji biznesowej, dla przedsiębiorstw zarejestrowanych na  terenie Francji)

 -  numer karty oraz data jej wystawienia

 -  współrzędne UCF CIBTP (Union Des Caisses De FrancesConge Intemperies BTP to jest Kasy Urlopowej, jako organu wydającego dokument)

-  data rozpoczęcia i zakończenia pracy na terenie Republiki Francuskiej

-  kod kreskowy umożliwiający sprawdzenie ważności karty jak i informacji na niej zawartych tylko i wyłącznie przez organy kontrolne

 

Więcej o kartach BPT w wypowiedzi ekspertów: Krzysztofa Jakubowskiego (przewodniczący Sekcji Agencji Opieki (SAZ), wiceprezes InterKadra sp. z o.o ) i Joanny Torbé, (adwokat Kancelaria Adwokacka Joanna Torbe & Partnerzy ) http://www.rp.pl/Kadry/304069981-Formalnosci-przed-delegowaniem-pracownika-na-budowe-do-Francji.html#ap-1

Członkowie SAZ