Aktualnosci hr

Nastroje Polaków coraz lepsze - stopa bezrobocia spada, a pracodawcy planują podwyżki

Dobre wieści dla Polaków szukających pracy są takie, że stopa bezrobocia spada. Ubiegły rok zakończył się na najniższym od 25 lat poziomie, a w styczniu w 2017 roku spadło do poziomu 8,7 proc. Ponad 28% pracodawców planuje w swoich firmach podwyżki, a aż 32,1% planuje w najbliższym czasie uruchomić rekrutację.

 

Coraz mniej osób boi się utraty pracy

Porównując pierwszy kwartał 2017 roku do lat poprzednich to o utratę pracy boi się o 6,6 punktu procentowego mniej osób. Nadal jednak niemal co szósty Polak (17,9%) obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Częściej obawa ta towarzyszy kobietom (56 %) i osobom w wieku 45-55 lat (26,9%). Częściej (24,6%) też boją się osoby mniej zarabiające (1000 – 2000 zł) niż osoby (9%) z wysokim wynagrodzeniem (ponad 4000 zł). Spadek obaw o utratę pracy spowodowany może być większym zadowoleniem z aktualnie wykonywanej pracy. O 4,4 punktu procentowego mniej niż rok temu pracowników (obecnie jest to 17,9%) zamierza zmienić swoje obecne miejsce zatrudnienia. Gdy spytano jakie są najważniejsze powody zmiany pracy to pracownicy wskazywali głównie na – zbyt niski poziom wynagrodzenia, na co wskazuje 45 % badanych i brak perspektyw rozwoju, co doskwiera 43,1% respondentów.

Pozytywnemu spojrzeniu w przyszłość towarzyszy też poczucie, że znalezienie nowej pracy nie będzie dużym problemem. 1/3 badanych spodziewa się, że będzie szukać pracy przez miesiąc. Największymi optymistami w tym zakresie są młodzi mężczyźni (54,5%) i osoby z wykształceniem zawodowym (52,2%) gdyż uważają, że pracę znajdą w przeciągu 90 dni. Większość (58,3%) ankietowanych skorzysta w tym celu ze wsparcia znajomych i to ich poprosi o pomoc w znalezieniu nowej pracy. Kolejnymi co do częstości wskazaniami jest przeglądanie ogłoszeń na portalach pracy (57,2%) i przeglądanie zakładek „kariera” na stronach internetowych wybranych firm (45,5%). Tylko 9,7% badanych swoje kroki skieruje do agencji zatrudnienia.

 

Rosną oczekiwania płacowe pracowników

Spośród pracujących ponad połowa (53,1%) oczekuje podniesienia wynagrodzenia, o jego obniżenie obawia 1,9%. Największymi optymistami w kwestii wzrostu wynagrodzeń są osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Artur Skiba, Prezes Antal i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia na podstawie analiz Antal stwierdza, że pozyskanie i zatrzymanie pracownika staje się coraz trudniejsze. Ponad połowa osób na rynku pracy oczekuje wzrostu płacy, a w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia specjaliści i menedżerowie liczą na 23% wzrost pensji. Wskaźnik rotacji dobrowolnej na poziomie 10,8%, wzrost płac specjalistów i menedżerów o 5,85%, a przeciętnie wg GUS o 3,6% przekłada się na coraz silniejszą presję płacową wywieraną na firmy. Zaczynają one w coraz bardziej zaawansowanym stopniu analizować siatki płacowe, aby w optymalny sposób zaspokoić rosnące oczekiwania pracowników. W systemach wynagradzania coraz ważniejszą rolę również pełnią dodatkowe benefity. Ich rolą jest zwiększanie motywacji pracownika dzięki np. elementom ułatwiającym godzenie życia zawodowego z prywatnym czy budowanie lojalności wobec firmy oferując np. opcje na akcje. Wciąż organizacje często sugerują się modą niż faktycznymi potrzebami pracowników. Tymczasem jak każdy inny element w funkcjonowaniu firmy, benefity powinny być wybierane i oferowane względem jasno określonych i mierzalnych celów.

 

Przedsiębiorcy planują rekrutacje i podwyżki

Zdecydowana większość przedsiębiorców zamierza utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie (60,9%), a co trzecia firma planuje nowe rekrutacje. Zaledwie 3,6% badanych firm rozważa zmniejszenie zatrudnienia. To znacznie lepszy wynik niż rok temu, kiedy o prawie 4 punkty procentowe więcej firm deklarowało redukcję etatów.

Firmy poszukują głownie pracowników niższego (59,1%) i średniego (48,3) szczebla. Największe zapotrzebowanie jest na pracowników niższego szczebla w usługach (69,9%), średniego szczebla w handlu (66,1%) i niższego szczebla w produkcji. Najmniejsze zapotrzebowanie jest na pracowników stanowiących kadrę zarządzającą. 

 

Co czwarty (28,8%) pracodawca rozważa możliwości podwyżek dla swoich pracowników. Najczęściej o takich planach mówią firmy małe, zatrudniające do 49 pracowników (30%) oraz przedsiębiorstwa z branży handlowej (38%) i produkcyjnej (33,6%). Żadna z badanych firm nie planuje redukcji wynagrodzeń.

 

 

Niedobór kandydatów jednym z największych wyzwań najbliższych miesięcy

Co trzeci pracodawca (33%) wskazuje na potrzebę znalezienia wykwalifikowanej kadry, w związku z czym większość z nich rozgląda się za pracownikami z zagranicy. 39% pracodawców deklaruje chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy, zwłaszcza dotyczy to pracowników niższego szczebla (22,4%). Pracowników z Ukrainy znacznie częściej zatrudniają firmy duże (49,1%) i z branży produkcyjnej (55,9%). 

 

Źródło: http://www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy/Barometr-Rynku-Pracy-Work-Service-VII-edycja

Członkowie SAZ