image-description

"Srebrna siła" na rynku pracy

Jak czytamy w dzienniku "RZECZPOSPOLITA" z 16 października, zmiany w podejściu do pracowników 50+ wymusza rosnący deficyt siły roboczej na poslkim rynku pracy. W rejonach, w których bezrobocie osiągnęło wartości poniżej 5% obserwujemy szereg ciekawych zjawisk w dziedzinie rekrutacji.

Polecamy zapoznanie się z całością publikacji

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Koszykowa 69 lok. 3, 00-667 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd