Aktualności

Nadal możesz wyjechać na saksy

Wraz z początkiem wakacji zaczyna się prawdziwy boom na pracę sezonową. Wiele osób zastanawia się, czy już w trakcie sezonu może znaleźć atrakcyjną ofertę wyjazdu zarobkowego. Okazuje się, że tak.

arrow

Nowe przepisy mogą zepchnąć 450tys. pracowników sezonowych zza wschodniej granicy do szarej strefy.

Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania może w znaczący sposób utrudnić dostęp do polskiego rynku pracy obcokrajowcom, w tym ponad 450 tys. obywateli Ukrainy. Pracodawcy korzystający z usług pracowników sezonowych zza wschodniej granicy wskazują na nieadekwatne do rynkowych realiów wydłużenie oraz skomplikowanie procedury pozyskiwania zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.

arrow

Nowy członek SAZ - Agencja Pracy Strategy Consulting Group

Od kwietnia br. członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Sekcji Agencji Opieki została firma: SCG Sp. z o.o. Serdecznie witamy ją w gronie firm, które pragną świadczyć usługi na najwyższym poziomie oraz współnie działają na rzecz walki z pracą na czarno!

arrow

PRACOWNIK TYMCZASOWY: 7-8 MIESIĘCY U JEDNEGO PRACODAWCY W DANYM ROKU

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), w oparciu o dane zrzeszonych w organizacji firm, opracowało roczny raport dotyczący rynku zatrudnienia. Według wyników agencji członkowskich SAZ, w 2015 roku pracownicy tymczasowi byli zatrudnieni u pracodawcy przez okres nie przewyższający 8 miesięcy. W ubiegłym roku aż 55 proc. pracowników zostało zatrudnionych w ramach umowy na czas określony, a tylko 28 proc. - na umowę zlecenie. Eksperci SAZ zaobserwowali także, że coraz więcej pracodawców oferuje stałe zatrudnienia pracownikom wcześniej zatrudnionym tymczasowo. Propozycję stałego zatrudnienia po okresie pracy tymczasowej w 2015 roku otrzymał co piąty pracownik! Zauważalny w tym roku jest także wzrost liczby umów outsourcingowych.

arrow

Relacja z Gali Solidny Pracodawca

W czwartek 17 marca 2016 odbyła się oficjalna Gala prestiżowego konkursu Solidny Pracodawca Roku, którego patronem medialnym zostało Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

arrow

Nowe zmiany w prawie - Warsztaty dla agencji zatrudnienia

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów. Warsztaty adresujemy zarówno do naszych dotychczasowych członków, jak również agencji niezrzeszonych. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych prelegentów specjalizujących się w obszarze prawa pracy. Będziemy mówić o szansach oraz zagrożeniach dla agencji zatrudnienia, jakie wiążą się z nowymi przepisami. Dokonamy podsumowania rynku agencji zatrudnienia w Polsce pod kątem trendów oraz uwarunkowań dalszego rozwoju.

arrow

Nowa unijna dyrektywa może pozbawić pracy około 260 tys. Polaków.

Polscy przedsiębiorcy protestują przeciwko nowej unijnej dyrektywie Komisja Europejska przedstawiła nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zmierza ona m.in. do ograniczenia okresu delegowania do 24 miesięcy oraz zrównania wynagrodzeń pracowników delegowanych z pracownikami miejscowymi wykonującymi taką samą pracę w tym samym miejscu. Nowe przepisy mogą zagrozić zatrudnieniu około 2 mln osób, w tym nawet 260 tys. Polaków. Proponowane przez Unię przepisy ingerują w suwerenność państw i wewnętrzne plany poszczególnych przedsiębiorstw, pozbawiając konkurencyjności rynkowej niektóre kraje członkowskie oraz umacniają bariery w swobodnym przepływie pracowników w UE. Mogą również doprowadzić do wzrostu zatrudnienia w szarej strefie. Największe w Polsce organizacje pracodawców, m.in. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP występują przeciwko planowanym zmianom. Ich obawy budzi brak prowadzenia konsultacji ws. zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników.

arrow

Wspólny sprzeciw największych organizacji pracodawców w Polsce wobec zmian w Dyrektywie

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o zaprezentowaniu przez Komisję Europejską "Revision of the Posting of Workers Directive (96/71/EC)", w dniu dzisiejszym z inicjatywy Sekcji Agencji Opieki, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz dwie największe w Polsce reprezentatywne organizacje Pracodawców - Business Centre Club i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wystosowały wspólny apel sprzeciwiający się zmianom Dyrektywy i wprowadzeniu zasady equal pay.

arrow

Seminarium WUP w Warszawie - Europejskie Dni Pracodawcy

6 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się seminarium pt. ?Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców?. Pracodawcy będą mogli zapoznać się z ofertą WUP w zakresie poszukiwania pracowników za granicą, pozyskiwania środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także rejestrowania agencji zatrudnienia.

arrow

Jak znaleźć pracę w 2016?

Nowy rok wielu motywuje do zmian na lepsze. Myślimy najczęściej o rozwoju, m.in. własnej kariery oraz kompetencji zawodowych. Jak co roku w styczniu można zaobserwować wzmożone zainteresowanie dostępnymi ofertami pracy na specjalistycznych portalach branżowych. Jak zatem znaleźć wymarzoną pracę? Eksperci Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia radzą jak korzystać z usług profesjonalistów, zwłaszcza jeśli poszukujemy zatrudnienia za granicą. Zachęcają również do uważnej analizy i wyboru formy zatrudnienia.

arrow

Prognozy na rynku zatrudnienia w 2016 roku

Specjaliści Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia przedstawili prognozy rozwoju polskiego rynku zatrudnienia w nadchodzącym roku. 2016 rok ma przynieść zmiany istotnych przepisów w polskim oraz unijnym prawie branżowym. Eksperci SAZ przewidują utrzymanie się trendu rosnącego zapotrzebowania na personel w większości branż, co wpłynie na zwiększenie się popytu na usługi pośrednictwa pracy. Spodziewany jest także wzrost płac w wielu sektorach gospodarki.

arrow

30 000 nowych miejsc pracy na Święta

W okresie przedświątecznym pracodawcy poszukują ponad 30 000 pracowników. Dodatkowych rąk do pracy potrzebuje przede wszystkim sektor usługowo-handlowy. Szacowany wzrost sprzedaży w polskich sklepach zlokalizowanych w dużych miastach w okresie Bożego Narodzenia wynosi nawet 80 proc. Jakie są zatem najpopularniejsze ?zawody świąteczne? i jak znaleźć pracę przed świętami?

arrow

Szkolenie - Delegowanie pracowników do krajów UE 2016

C&C Chakowski & Ciszek we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia (SAZ) i Ogólnopolskim Konwentem Agencji Pracy (OKAP) pragnie zaprosić Państwa do udziału w seminarium: Delegowanie pracowników do krajów UE 2016. Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

arrow

JAK DBAĆ O MARKĘ REKRUTERA?

Budowanie mocnej pozycji marki rekruterów przy użyciu social mediów. Snapchat umożliwiający realizowanie skutecznych działań z zakresu employer brandingu. Szybkie pozyskiwanie klientów i zatrzymywanie ich przy sobie na długo. Te i wiele innych zagadnień poznali uczestnicy 3rd International Recruitment Congress 2015. Wydarzenie odbyło się 27 października 2015, a jego pomysłodawcą i organizatorem było Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), największa organizacja branżowa w Polsce skupiająca agencje zatrudnienia.

arrow

JAK ZBUDOWAĆ SILNĄ MARKĘ REKRUTERA I MARKĘ PRACODAWCY? Już 27 października 2015 odbędzie się 3rd International Recruitment Congress 2015.

Czy na Snapchacie można prowadzić działania employer brandingowe? Jak za pomocą Facebooka budować markę rekrutera i pracodawcy, żeby osiągać wymierne rezultaty? Z jakich technik sprzedażowych korzystać aby zdobyć klientów i nawiązać długotrwałe relacje z kandydatami? Jaki kierunek rozwoju firm rekrutacyjnych wybrać, żeby skutecznie działać na europejskim rynku? O tym i nie tylko będzie można porozmawiać na organizowanym przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, corocznym kongresie 3rd International Recruitment Congress 2015, skierowanym do branży zatrudnienia i HR.

arrow

Rok po zmianach -rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym.

Obecni na konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawią kierunek rozwoju prawa unijnego i opowiedzą o planowanych zmianach w przepisach dot. delegowania pracowników, w tym o rewizji rozporządzenia 883/2004 PE i Rady - o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Reprezentanci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej omówią przepisy implementujące dyrektywę wdrożeniową do polskiego porządku prawnego. Przedstawiciel ZUS wraz z polskimi i niemieckimi prawnikami poinformują o praktycznych aspektach koordynacji zabezpieczenia społecznego, obowiązkach podatkowych i najczęstszych błędach proceduralnych i przedmiotowych popełnianych przez pracodawców delegujących, oraz o tym jak ich uniknąć. Omówione zostaną także procedury i podstawy prawne zatrudnienia obywateli spoza UE i delegowanie ich do pracy.

arrow

Już w październiku odbędzie się największe wydarzenie dotyczące Kapitału Ludzkiego

W dniach 7-8 października po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Human Capital Economy CEE Congress. Na wydarzeniu obecni będą eksperci z całej Europy Środkowo-Wschodniej, by dyskutować o problemach gospodarki europejskiej i roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Będzie to największe wydarzenie HR-owe i ekonomiczne w Polsce.

arrow

Zmiany w umowach terminowych

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony ? to zmiany, które wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana przez Prezydenta RP.

arrow

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych inauguruje XVI edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego celem jest identyfikacja skutecznych rozwiązań i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie standardów w tej dziedzinie w organizacjach działających w warunkach polskich. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

arrow

Na rynku pracy w czerwcu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach.

arrow

Uroczyste obchody 10-lecia SAZ

Wręczono Nagrody 10-lecia SAZ dla twórców polskiego rynku pracy 11 czerwca 2015 roku w Business Centre Club w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 10-lecia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Business Centre Club. Podczas uroczystości przyznano nagrody dla firm i osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w ostatniej dekadzie wspierając polską branżę zatrudnienia.

arrow

Nagrody Rekrutera - konkurs dla agencji rekrutacyjnych

23 kwietnia w Opera Club w Warszawie odbędzie się Wieczór Rekrutera, podczas którego zostaną przyznane Nagrody Rekrutera dla najlepszych agencji zatrudnienia, rekrutacji bądź doradztwa personalnego. Firmy chcące wziąć udział w wyścigu o statuetki mogą zgłaszać swoje kandydatury do 16 marca.

arrow

PREZES JAROSŁAW ADAMKIEWICZ OSOBOWOŚCIĄ OUTSOURCINGU W KATEGORII ORGANIZACJE BRANŻOWE

Już po raz trzeci magazyn Outsourcing&More zdecydował pokazać osoby, dzięki którym outsourcing i nowoczesne usługi dla biznesu są lepiej rozumiane przez świat biznesu, nauki i mediów. Jak piszą redaktorzy: ?Podjęliśmy działania mające na celu zebranie nazwisk 99 osób, które reprezentują kluczowe organizacje zajmujące się outsourcingiem lub mają znaczący wpływ na rozwój tej branży w Polsce. Wspólnie z redakcją OutsourcingPortal zanalizowaliśmy cały rok 2014 pod kątem aktywności poszczególnych osób i reprezentowanych przez nie przedsiębiorstw.

arrow

332 tys. mniej bezrobotnych w 2014 roku

W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

arrow

Gość honorowy na Wigilii SAZ

Podczas Wigilii SAZ gościliśmy Podsekretarza Stanu MPiPS Pana Radosława Mleczko oraz Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MPiPS Panią Anitę Gwarek.

arrow

Wesołych Świąt życzy SAZ

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, szczęścia, spokoju, spędzenia czasu w miłym rodzinnym gronie, wymarzonych prezentów oraz niezapomnianych atrakcji w sylwestrową noc oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku!

arrow

Jak znaleźć pracę i ile można zarobić przed świętami? [INFOGRAFIKA]

Okres przedświąteczny wiąże się ze wzmożoną aktywnością na rynku zatrudnienia. Ludzie w tym czasie kupują więcej, a tym samym potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Podczas świąt i przed ich nastaniem, można z powodzeniem dorobić sobie do pensji. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia przygotowało zestawienie najpopularniejszych sposobów na dodatkowy zarobek przed świętami.

arrow

Panel Partnerstwa Wschodniego

W dniach 6-7 listopada br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Panelu ds. Migracji i Azylu Platformy I Partnerstwa Wschodniego. Spotkanie, którego współgospodarzami były Polska i Ukraina, poświęcone zostało tematowi legalnej migracji zarobkowej. Jednym z panelistów był Prezes SAZ Jarosław Adamkiewicz, który mówił o współpracy publiczno -prywatnej.

arrow

LAVORO Nowym Członkiem SAZ

Lavoro Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, to spółka prawa handlowego, której głównym profilem działalności jest rekrutacja i udostępnianie pracowników. Spółka działa w oparciu o wydany przez Marszałka Województwa Śląskiego Certyfikat podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia o numerze 9603.

arrow

Spotkanie Sekcji APT 9.10.2014r./ Warszawa

9 października 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia o godz. 11.00 rozpocznie się zebranie sekcji APT, na które zapraszamy wszystkich chętnych członków SAZ.

arrow

Płaca minimalna w Niemczech- czy dotyczy polskich firm?

Aktualnie płacowe stawki minimalne obowiązują w Niemczech tylko w niektórych branżach. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Bundestag na początku lipca tego roku, od 1 stycznia 2015 wszyscy pracownicy w Niemczech powinni zarabiać 8,5 euro na godzinę. Polskie przedsiębiorstwa rocznie delegują do Niemiec ponad 200 tys. pracowników. Czy również ich dotyczą wprowadzone zmiany?

arrow

Konferencja 10 lat pracy tymczasowej w Polsce

Polskie Forum HR, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy, przy współpracy z Konfederacją Lewiatan zapraszają na konferencję: 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE, która odbędzie się 29 września 2014 r. w Warszawie.

arrow

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych po raz 15-ty zaprasza do Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego celem jest identyfikacja skutecznych rozwiązań i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenie standardów w tej dziedzinie w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich. Konkurs patronatem honorowym objął Minister Pracy i Polityki Społecznej. Firmy biorące udział w kolejnych edycjach Konkursu i uzyskujące tytuł laureata stanowią doskonałe wzory do naśladowania dla pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. Poprzez wyróżnienie w Konkursie stają się rozpoznawalne ze względu na profesjonalizm w zzl.

arrow

Rynek kandydata: co mogą zrobić firmy by na nim przetrwać?

Rynek kandydata jest najbardziej korzystnym stanem rynku pracy dla pracownika. W ciągu ostatniego roku kolejne jego symptomy pojawiają się w coraz większej liczbie branż i specjalizacji zawodowych. Konsultanci Antal International wskazują, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą dostosować swoją politykę HR, by nadal pozyskiwać najlepszych specjalistów i menedżerów na rynku, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność.

arrow

Rewolucja na polskim rynku pracy: wkroczyliśmy w etap "rynku pracownika", czekają nas podwyżki wynagrodzeń

Polska gospodarka przyspiesza na tyle szybko, że zaczyna odczuwać to statystyczny Polak: niemal 80% pracowników nie obawia się utraty zatrudnienia. Jednocześnie 78% pracodawców planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy ? wynika z 2. edycji Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A. Podobnie jednak jak rok temu, wyraźnie widać duży rozdźwięk pomiędzy pracodawcami a pracownikami w kwestii podwyżek. Podczas gdy wzrostu swojej płacy oczekuje 50% pracowników, zaledwie 5% pracodawców zamierza te oczekiwania spełnić. Ten dysonans jest naturalny, ponieważ pracodawcy muszą mieć chwilę, aby nowe realia rynku pracy uwzględnić w swoich strategiach HR.

arrow

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd