image-description

Cykl szkoleń "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 r. nowe zasady." Zapraszamy na szkolenia organizowane przez kancelarię C&C Chakowski & Ciszek pod patronatem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW:

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać obowiązywać będą nowe zasady zatrudniania cudzoziemców będących obywatelami m.in. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itd.

Pojawią się nowe formularze oświadczeń (najprawdopodobniej inne dla pracowników agencji pracy tymczasowej i dla pracodawców zatrudniających bezpośrednio).

Zmienią się także procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę i związanych z nimi dokumentów pobytowych.

Trzeba jednak podkreślić, że szereg zmian miało miejsce już w dniu 1 czerwca 2017 r. Od tej daty ustawodawca wprowadził np. nowe wymogi formalne dla firm pośredniczących do pracy w Polsce z zagranicy. Muszą one być rejestrowane w polskim rejestrze agencji zatrudnienia, albo ich kontrahent (np. polski pracodawca) zostanie narażony na grzywnę. Dla polskich odbiorców takich usług (korzystających z pośredników za granicą) oznacza to konieczność sprawdzania „legalizacji” kontrahentów.

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa" – WARSZAWA 13.11.2017

http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-po-1-stycznia-2018-nowe-zasady-uwaga-formula-warsztatowa-5/

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa" – WROCŁAW 16.11.2017
http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-po-1-stycznia-2018-nowe-zasady-uwaga-formula-warsztatowa-8/

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa" – GDAŃSK 21.11.2017
http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-po-1-stycznia-2018-nowe-zasady-uwaga-formula-warsztatowa-6/

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa" – POZNAŃ 27.11.2017
http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-po-1-stycznia-2018-nowe-zasady-uwaga-formula-warsztatowa-7/

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa" – KATOWICE 30.11.2017
http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-po-1-stycznia-2018-nowe-zasady-uwaga-formula-warsztatowa-10/

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady. Uwaga! Formuła warsztatowa" – WARSZAWA 04.12.2017
http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-po-1-stycznia-2018-nowe-zasady-uwaga-formula-warsztatowa-10/

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd