image-description

Senat przyjął ustawę likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki

Senat RP przyjął dziś przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy. Zmiana przepisów służy likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki. Określa się tak sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisania z nimi umowy, a w przypadku kontroli inspekcji pracy tłumaczy, że ten pracuje dopiero pierwszy dzień.

 

Ustawa wprowadza obowiązek przedstawiania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. 

 

Obecnie obowiązuje przepis, który daje pracodawcom możliwość zawarcia umowy z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, co prowadzi do nadużyć i niewypełniania obowiązku zgłaszania osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego. 

 

Po zmianie pracownikom łatwiej będzie korzystać z pełni przysługujacych im praw.

 

Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Koszykowa 69 lok. 3, 00-667 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd